Thứ Ba, ngày 28 tháng 5 năm 2013

CỔ ĐỘ - NGUYỄN MIÊN THẢO

ta muốn hóa thành chim
bay về thành nội cổ
sáng chiều gọi tên em
ca bài ca cổ độ
ta muốn hóa thành chim
đậu trên thành quách cũ
ngậm một nhánh hoàng anh
bay vào trong thiên cổ

Không có nhận xét nào: